Voici La Femme

Een hechte community die met vereende krachten aan haar toekomst werkt!

Lees Meer

Ons doel is….

Niet alleen om meiden en jonge vrouwen door onze activiteiten een gevoel van begrip te geven, maar ook om ze te helpen ontdekken wat ze kunnen. Met de verworven zelfvertrouwen dragen zij zelf bij aan hun persoonlijke groei in wisselwerking met de eigen omgeving. Door SMART te netwerken gaan zij waardevolle contacten aan, en worden zij uitgedaagd om uit hun comfortzone te stappen. Met de verkregen inzichten worden ze bewust van hun plek in het leven en de kansen die hen geboden worden. Door deze kansen worden zij getriggerd om gericht keuzes te maken en een eigen visie te schetsen voor een positieve toekomst waarin zij (weer) meedoen met hun omgeving en de samenleving.

ALLE MEIDEN EN JONGE VROUWEN TELLEN MEE!

Icon

PRETTY & PROFESSIONAL

Het programma van Pretty & Professional is een activeringstracject waarin op zoek wordt gegaan naar skills en mogelijkheden, en die te empoweren.

Lees meer

STAGE LOPEN BIJ VOICI LA FEMME

Voici La Femme schenkt bijzondere aandacht aan social work studenten, want zij vormen het hart van ons werk.

Lees meer

SMART GIRLS NETWORK

Voici La Femme brengt meiden en (jonge) vrouwen uit verschillende leefwerelden bij elkaar in ons SMART Girls Network:

LEES MEER